Cultura castrexa

  • Castro de Socastro / Texexe / Mouromorto, Calo
  • Castro de Sebe, Cacheiras
  • Castro de Lucí, Lucí
  • Castro de Rarís ou Castro Valente, Rarís
  • Castro de Santa Marta, Reis
  • Castro de Valiñas, Reis
  • Castro de Pontevea, Reis
  • Castro de Francos, Calo (entre os concellos de Teo, Ames e Brión)