Idade de Bronce

En Teo atópase un rico patrimonio de arte rupestre. Destacan pola súa importancia os declarados Bens de Interese Cultural

 • Pena Bicuda de Loureiro, Luou

O petróglifo da Pena Bicuda de Loureiro é a estación de arte rupestre ó ar libre de maior interese da área arqueolóxica do Monte Piquiño situada entre as aldeas de Regoufe e Loureiro na parroquia de Luou.

A Pena Bicuda de Loureiro, arte rupestre no Monte Piquiño

 •  Pena Bicuda de Regoufe, Luou
 •  Cruceiro Vello 1, Calo
 •  Cruceiro Vello 2, Calo
 •  Río Angueira 1, Calo
 •  Río Angueira 2, Calo
 •  Fondao, Luou
 •  Outeiro do Corno 1, Luou
 •  Outeiro do Corno 2, Luou
 •  Outeiro do Corno 3, Luou
 •  Outeiro Piquiño 1, Luou
 •  Outeiro Piquiño 2, Luou
 •  Chan do Pouso ou Pena Escorredía de Loureiro, Luou
 •  Outeiro do Chan do Pouso, Luou
 •  Laxe de Abaixo ou Mallos 1, Teo
 •  Pouso ou Mallos 2, Teo
 •  Agro Vello, Calo
 •  Estivada ou Montouto, Cacheiras
 •  Trono da Raíña, Luou
 •  Meau, Luou