Industrial

  • Fábrica de Curtidos da Granxa, Calo
  • Real Fábrica de Papel do Faramello, Calo
  • Dehesa Real de Coto, Bamonde