Xacementos medievais

  • Ponte de Paradela, Calo
  • Ponte de Pontevea, Reis
  • Ponte de Caxade, Luou
  • Ponte da Pedreira, Calo
  • Marco de Porto Lampai, Lampai
  • Marco de Agrela, Lampai
  • Camiño Real Iria, Calo
  • Laudas de Vilariño (tampas de sartego de dobre estola), Vilariño
  • Sartego da Igrexa de Rarís, Rarís