Masas arbóreas

As masas de caducifolias e arboredos singulares tamén están catalogas para a súa conservación. Ás veces, estes elementos incorpóranse a outros ámbitos de protección -carballeiras nos contornos das igrexas, xardíns e arboredos en fincas pechadas-.

Carballeira de Francos

Algunhas das masas arbóreas con maior valor natural e paisaxístico son:

Carballeira de Moumorto

Carballeira de Lamas, en Cacheiras
Arboredo en A Devesa, en Cacheiras
Carballeira en Carballal, en Calo
Carballeiras en Cornide, en Calo
Carballeira en Folgueiras, en Calo
Arboredo en Cesar, en Calo
Carballeira de San Martiño, na Rúa de Francos, en Calo
Carballeira de Mouromorto, en Calo
Carballeira en Paredes, en Lucí
Carballeira en Pite, en Lucí
Carballeira en Loureiro, en Luou
Arboredo no Campo da Festa de Agoso, en Oza
Arboredo en Agoso, en Oza
Cascada de Os Verxeles, en Oza
Carballeira de Santa Eufemia de Ribas, en Oza
Arboredo en Vilar, en Reis
Carballeira en Agromaior, en Teo
Souto de Vilariño, en Vilariño
Carballeira de Vales, en Luou
Carballeira da Burga de Xermeade, Reis
Parque natural do Xirimbao, Reis